کاری که مدتها تو فکرش بودم رو انجام دادم و راحت شدم.

شما رو بخیر و من رو به سلامت.

خدانگهدار

+تاریخ سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 22:42 نویسنده |